درآمدی بر اندیشه‌شناسی استاد جعفری لنگرودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22034/analysis.2024.2019978.1083

چکیده

علم حقوق به دنبال شناخت، ساخت و اداره واقعیات حقوقی (اعم از واقعیات انسانی، اجتماعی، تجربی و …) است؛ در قلب چنین فرآیندی، نظریه‌های حقوقی قرار دارند که راهبری داده‌های حقوقی را عهده‌دار هستند. تولد، حیات، رشد، افول و زوال نظریه حقوقی نیز وابسته به نظریه‌پرداز و تحولات پیرامونی است. هر چه نظریه‌پردازی عمیق‌تر، دقیق‌تر، واقع‌بینانه‌تر، آینده‌نگرانه‌تر، روشمندتر و متقن‌تر باشد، علم حقوق کارآمدتر می‌شود. مسأله محوری نوشتار حاضر، بررسی پاره‌ای از اهمِّ خصائص اندیشه‌ورزی استاد جعفری لنگرودی و هویت شناسیِ مختصر از نظریه‌های کلان و خُرد اوست. با وجود این، فراتر از مطالب ظاهری نگاشته شده در این مقاله، نگارنده در پی جلب نظر خواننده به مطلبی پنهانی نیز بوده که از قضا، بسیار کلان‌تر، اساسی‌تر و مهم‌تر است و آن این که، اندیشه بزرگان حقوق را نباید صرفاً در نکات تکنیکال و فنّی بیان شده از سوی ایشان جستجو کرد بلکه، زمانی می‌توان به مغز (لُبِّ) اندیشه ایشان پی بُرد که مبانی فکری و پارادایمی پشتیبان، هویت دهنده و راهبر آن اندیشه‌ها فهم شده و نیز خصوصیات اندیشه‌ورزی، سبک شناسی و ماهیت شناسی انواع نظریه‌های مطرح شده از سوی ایشان بررسی شود. بر این اساس، شاید بتوان گفت که مطالعات پارادایم‌شناسانه، روش‌شناسانه و نظریه‌شناسانه اندیشمندان حقوق داخلی، از نخستین گامها درجهت شناسایی، کشف یا خلق «نظریه حقوقی ایرانی» است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An introduction to the Thought of Professor Jafari Langroudi;

چکیده [English]

The science of law seeks to recognize, create and manage legal facts (including human, social, experiential facts, etc.); At the heart of such a process, there are legal theories that are responsible for ordering legal data. The birth, life, growth, decline and abandonment of a legal theory also depends on the theorist and the surrounding developments.The deeper, more precise, realistic, forward-looking, methodical and convincing the theorizing is, the more efficient the science of law becomes. The central concern of the present article is examination of some of the most important features of Professor Jafari Langroudi's thinking and a brief identification of his general and specific theories. However, beyond the apparent content found in this article, the author also seeks to draw the reader's attention to a hidden subject which, ironically, is more comprehensive, fundamental and important. And that is, that the thought of great legal thinkers should not be sought solely in realm of the technical legal points and opinion expressed by them. Rather, it is possible to understand the essence of their thought only when the intellectual bases and paradigms that support, identify and guide those thoughts are understood, as well as the characteristics of thinking, stylistics and nature of the various theories proposed by them are examined.Based on this, it can be said that the paradigmatic, methodological and theoretical studies of domestic law thinkers are some of the first steps towards identifying, discovering or creating an "Iranian legal theory".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ideology
  • Dr. Jafari Langroudi
  • legal paradigm
  • judicial opinions