مسؤولیت متصدی حمل بین‌المللی بار هوایی؛ نقد آراء قضایی

نوع مقاله : نقد رای دادگاه حقوقی

نویسنده

خ شهید عراقی، خ ملکی نسب، پلاک 34، واحد 222

10.22034/analysis.2024.2007436.1036

چکیده

حمل بار هوایی توسط شرکت‌های حمل و نقل هوایی (شرکت‌های هواپیمایی) صورت می‌گیرد. در مقررات مختلف برای حمل بار هوایی قواعد مختلفی پیش‌بینی شده تا رابطه میان صاحب بار و متصدی حمل تنظیم و مسئولیت هر یک از آنان مشخص شود. حمل بار هوایی یا در سطح داخلی و در محدوده جغرافیایی یک کشور انجام می‌گیرد، و یا در سطح بین‌المللی و از کشوری به کشور دیگر صورت می‌پذیرد. از این رو مقررات این حوزه هم در دو سطح داخلی و بین المللی تدوین و ارائه شده است. مقاله حاضر در جهت بررسی حمل بار هوایی بین‌المللی که پیچیدگی‌های بیشتری از حمل بار هوایی داخلی دارد تنظیم و نگارش یافته است. بررسی این مقررات با مطالعه یک پرونده قضایی و آرای صادر شده در آن پرونده و نقد این آرا صورت گرفته است. این آرا که در سالهای 1397 تا 1399 صادر شده‌اند به دو دادگاه حقوقی بدوی و تجدیدنظر شهرستان تهران تعلق دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Liability of Air Carrier of Cargo

نویسنده [English]

  • Morteza Adel
دانشگاه تهران
چکیده [English]

Carriage of air cargo is done by air carriers (Airlines) in all countries. There are different rules and regulation in this field in order to regulate the relationship between the carrier and the cargo owner and to determine the liability of either side against the other in this relationship. This carriage is done either in domestic level and within the territory of a country, or in international level and from one country to another country. To accommodate this, the regulations are made for both levels of carriage i.e. domestic and international. This article is going to study the rules on the carriage of air cargo in international level and for this purpose a case on the subject and the decisions made by courts on it is studied in details. These decisions which were made between 2018 to 2020 are issued by two trial and appeal courts of Tehran province in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air Transportation
  • International Cargo
  • Carrier
  • Cargo Sender
  • Cargo Receiver