قابلیت فرجام‌خواهی؛ تابعی از نصاب مجموع دیات یا دیه واحد؟ بررسی و نقد رای وحدت رویه شماره ۸۰۸ دیوان عالی کشور (1399/12/05)

نوع مقاله : نقد رای وحدت رویه

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، گروه جزا و جرم شناسی

10.22034/analysis.2023.2008508.1058

چکیده

در رسیگی‌های دیوان عالی کشور در باب مواردی که ایراد جراحات متعدد منجر به تعیین میزان دیه‌ای گردند که به نیمی از دیه کامل می‌رسد، اختلاف ایجاد گردید که آیا باید دیه یک جراحت به نیمی از دیه کامل برسد تا قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور باشد یا اینکه اگر مجموع دیات هم به این نصاب برسد، صلاحیت دیوان در رسیدگی فرجامی محقق می‌شود. این اختلاف توسط هیات عمومی بدین‌ گونه حل شد که نصاب دیه مجموع جراحات برای ایجاد صلاحیت دیوان کافی است و نیازی به یک جراحت دارای چنین دیه‌ای نیست. این رأی وحدت رویه که به شماره ۸۰۸ صادر شده هم با فلسفه امور محول به دیوان عالی کشور مغایر به نظر می‌رسد و هم اینکه به نظر نمی‌رسد که تناظری با دیگر مباحث صلاحیت در این باب داشته باشد. تفصیل این ایرادات با اولویت دادن به صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در چهار بند مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Appeal to the Supreme Court, depending on the total sum of several blood moneys or one blood money Unification of judgment decision, no. 808

نویسنده [English]

  • Tahmoores Bashiriyeh
Faculty of Law and Political Sciences, Department of Criminal Law and Criminology, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

In the rulings of the Supreme Court called Unification of Judgment Decision, regarding cases where multiple injuries lead to determining the amount of blood money or atonement that reaches half of the full amount, a dispute arose as to whether the blood money for an injury should reach half of the full amount in order to be appealable in the Supreme Court or If the total quorum reaches this quorum, the jurisdiction of the court in the appeal proceedings will be realized. This dispute was resolved by the Iranian General Board of the Supreme Court in such a way that the sum of damages for the total injuries is sufficient to establish the jurisdiction of the Supreme Court and there is no need for one injury to have such an amount of damages. This Unification of Judgment Decision issued on number 808 seems to be contrary to the philosophy of matters assigned to the Supreme Court and it does not seem to have any correspondence with other issues of jurisdiction in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • :Unification of Judgment Decision
  • Ruling number 808
  • Supreme Court
  • Appeal before the Supreme Court
  • Appeal before the appellate court
  • Jurisdiction