مرجع اعتراض به اجرای سند؛ باز نشدن گره و ایجاد ابهام مضاعف؛ نقد رای وحدت رویه شماره 784 دیوان عالی کشور (1398/09/26)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 قاضی دادگستری

10.22034/analysis.2023.2007440.1031

چکیده

یکی از معضلات قدیمی حقوق ایران تعارض صلاحیت هایی است که در عمل بین سازمان ثبت اسناد و املاک و دادگستری وجود دارد. یکی از این موارد که در قوانین ابهامی نیست ولی نوبت به مصداق که می رسد اختلافاتی ملاحظه می گردد، زمانی است که سندی اجرا می گردد ولی یکی از طرفین یا ثالث نسبت به اجرا اعتراض دارد. اجمالا اگر اعتراض راجع به اصل صدور اجراییه باشد، این امر در صلاحیت دادگستری است ولی اگر اعتراض به خود اجرا باشد در صلاحیت رییس ثبت محل است. دیوان عالی به موجب رای وحدت رویه شماره 784 تلاش نمود در خصوص اعتراض ثالث به اجرای سند، اختلافی را حل و فصل کند ولی با بررسی انجام داده شده نشان داده شد رای وحدت رویه نه تنها اختلافی واقعی را حل نکرده است، بلکه به دلیل ابهام در بیان چه بسا باعث اختلافات بیشتری هم شده باشد. به هر حال همچون گذشته اگر اختلاف پیش آمده چه از ناحیه ثالث باشد چه از ناحیه طرفین، ناظر به مرحله اجرای سند باشد و ماهیت اجرایی هم داشته باشد (به تعبیر آیین نامه "عملیات" اجرایی)، در صلاحیت رییس ثبت است ولی اگر اختلاف بر سر خود اجراییه باشد یا اختلاف ترافعی باشد ، در این صورت، بدون شک باید اختلاف در دادگستری حل و فصل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the authority to object to the execution of the document with emphasis on criticism on Supreme Court award No. 784; Not opening the knot and creating double ambiguity

نویسندگان [English]

  • Rahim Pilvar 1
  • Hosein Borgi 2
1 Assistant professorr
2 judge
چکیده [English]

One of the old problems of Iranian law is the conflict of competences that exists in practice between the organization of registration of documents and real estate and the judiciary. One of these cases, which is not ambiguous in the laws, but when it comes to an execution where disputes are considered, is when a document is executed, but one of the parties or a third party objects to the execution. In short, if the objection is about the issuing the execution, this matter is under the jurisdiction of the judiciary, but if the objection is about the execution itself, it is under the jurisdiction of the head of the local registry. The Supreme Court tried to resolve a dispute regarding the third party's objection to the execution of the document, according to judicial unanimity award number 784, but the investigation showed that the award not only did not resolve dispute, but also due to ambiguity. It may have caused more differences.If the dispute arises either from the third party or from the parties, it is related to the execution stage of the document and has an executive nature (according to the regulation of executive "operations"), it is within the jurisdiction of the head of the registry, but if the dispute is about the executive itself. or the dispute is quarrel , in this case, without a doubt, the dispute should be resolved in the court.

کلیدواژه‌ها [English]

  • official document
  • executive document
  • execution of registration
  • jurisdiction
  • judicial unanimity award No. 784