مرجع قضایی صالح به رسیدگی در جرم کلاه برداری مرتبط با رایانه؛ بررسی و نقد رأی وحدت رویه شماره 729 دیوان عالی کشور (1391/12/01)

نوع مقاله : نقد رای وحدت رویه

نویسنده

دانشگاه علم و فرهنگ

10.22034/analysis.2023.2008634.1060

چکیده

چکیده «بررسی رأی وحدت رویه شماره 729 دیوان عالی کشور»
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 729 مورخ 1/12/1391، در رابطه با مرجع قضایی صالح به رسیدگی نسبت به بزه اعلامی تحت عنوان «کلاهبرداری الکترونیکی» حل اختلاف کرده است. بر اساس این رأی، در مواردی که مبدأ و مقصد انتقال وجه در حوزه‌های مختلف قضایی باشد، آن حوزه قضایی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده در آن قرار دارد، صالح به رسیدگی تشخیص داده شده است. به نظر می‌رسد میان کلاهبرداری بیان شده در «گزارش پرونده» و «رأی وحدت رویه» تفاوت در ارکان جرم وجود دارد، به این نحو که در اولی کلاهبرداری از نوع سنتی و در دومی از قسم الکترونیکی است. خلاف رأی وحدت رویه و بر اساس استدلال‌های بیان شده در نوشتار پیش‌رو از جمله توجه به مکان تکمیل جرم، در کلاهبرداری مذکور اعم از سنتی یا الکترونیکی، مرجع قضایی مقصد انتقال وجه صالح به رسیدگی بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Unification of Judgment Decision No. 729 (The competent judicial authority to deal with the crime of fraud related to computer)

نویسنده [English]

  • Bozorgmehr Bashiriyeh
University of Science and Culture
چکیده [English]

Abstract
The General Board of the Supreme Court has resolved the dispute in a Unification of Judgment Decision No. 729 regarding the competent judicial authority to deal with the declared crime under the title of "Electronic Fraud". Based on this decision, in cases where the origin and destination of the money transfer are in different jurisdictions, the jurisdiction where the bank that opened the account of victim is located has been recognized as competent to handle the case. It seems that there is a difference in the elements of the crime between the fraud described in the "Case Report" and "Unification of Judgment Decision", in such a way that in the first one, it is a traditional type of fraud and in the second one, it is an electronic type. Contrary to the Unification of Judgment Decision and based on the arguments expressed in this article, including attention to the place of completion of the crime, in the mentioned fraud, whether traditional or electronic, the judicial authority of the destination of the money transfer competent to the proceedings has been stated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unification of Judgment Decision
  • Jurisdiction
  • Fraud
  • Electronic Fraud
  • Supreme Court
  • Ruling number 729