نقش خواسته در تعیین صلاحیت توجیه و نقد رأی وحدت رویه شماره 670 دیوان عالی کشور (10/ 09/ 1383)

نوع مقاله : نقد رای وحدت رویه

نویسنده

قاضی بازنشسته، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه

10.22034/analysis.2024.2007559.1038

چکیده

چکیده
خواسته دعوا، از مهم‌ترین جهات موضوعی و یکی از سه رکن دعواست. بر اساس اصل تسلط طرفین بر جهات موضوعی دعوا و اصل آزادی گزینش صورت خواسته، دادرس مدنی تابع خواسته خواهان است. تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی در هر دعوایی، اگرچه امری حکمی و در اختیار دادرس است، لیکن مطابق قاعده «صلاحیت دادگاه تابع خواسته است»، دادرس، صلاحیت مرجع رسیدگی را در چارچوب خواسته خواهان باید تعیین کند. این موضوع، در رأی وحدت رویه شماره ۶۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تحت عبارت «دادگاه دعوی را فقط باتوجه به ‎صورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می‎دهد»، به خوبی منعکس شده ‌است. اما با توجه به این که قانون گذار در تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی، ملاکهای متعدد و مختلفی را به کار برده است، صرف توجه به خواسته خواهان، در تعیین صلاحیت، ممکن است جریان رسیدگی را دچار مشکل کند، بنابر این باید کلیه معیارهای قانون گذار مورد توجه قرار گیرد. رأی وحدت رویه مزبور از لحاظ تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی، دارای نکات مثبت و منفی است که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of relief sought in determining competence (Critique of a Binding Precedent Issued by the Supreme Court No. 670)

نویسنده [English]

  • feyzollah ghaedi
Retired judge, Senior attorney at law, and university lecturer
چکیده [English]

Abstract
The relief sought of the action is one of the most important issues and one of the three pillars of the action. Based on the principle of dominance of the parties to the determination of the matter of the action and the principle of freedom to choose the form of Relief, the civil judge is subject to the Relief of the action, and cannot interfere in determining the Relief. Determining the competence of the court in any action, although it is a matter of judgment and at the disposal of the judge, but according to the rule "the jurisdiction of the court is subordinate to the Relief" the judge must determine the jurisdiction of the court within the framework of the Relief of the petitioner. This issue is well reflected in a Binding Precedent Issued by the General Board of the Supreme Court No. 670, under the phrase "The court will consider the claim only according to the way the plaintiff considers Relief". But only paying attention to the petitioner's relief, in determining the competence, can led to problems in the proceedings. The said vote has positive and negative points that are studied in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The relief sought
  • thematic aspects
  • freedom of choice of relief
  • recognition of jurisdiction
  • criteria of the court's jurisdiction
  • description of the litigation