مصادیق موجب نقض رای در نظام حقوقی ایران؛ بازخوانی رای وحدت رویه شماره 1079 دیوان عالی کشور (1337/03/30)

نوع مقاله : نقد رای وحدت رویه

نویسنده

گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

10.22034/analysis.2023.2007710.1042

چکیده

پاسخ به این پرسش که رای در چه مواردی نقض می شود، به شناخت درست یک نظام حقوقی و کارکرد قواعد آیین دادرسی هر کشور وابسته است. در حقوق ما نیز قوانین آیین دادرسی، راه هایی را برای شکایت از رای پیش بینی نمودها است که فرا روی ذینفعان باز است. اما آنچه که بیش از همه جای توجه و دقت دارد این است که آیا هر رایی را باید نقض کرد؟ هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۰۷۹ که ۶۵ سال از زمان صدور آن می گذرد، معیارهای کلی و مصادیق جزئی را برای برشمردن موارد نقض رای پیش رو می نهد. ارزش این رای افزون بر شمارش مصادیق، در هشداری است که به نظام قضایی برای نقض رای به علل غیر مهم می دهد؛ اطاله و تراکم و هدر رفت سرمایه اجتماعی و قضایی. این امور بی گمان موجب سقوط اعتبار هر نظام حقوقی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Revisiting the Unification of Judgments Decision of Supreme Court No. 1079 dated 30/3/1337 An attempt to recall the cases of annulment of judgments in Iran legal system

نویسنده [English]

  • Hassan Mohseni
Department of Private Law, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

The answer to the question in which cases the judgment should be overruled depends on the correct understanding of the legal system and the functioning of the procedural rules of each country. In our laws, the rules of procedure have provided ways to attack conter the decision, which are open to the beneficiaries. But the most important thing is whether every judgment should be annule? The General Assembly of the Supreme Court in its decision No. 1079, which has been issued for 65 years, provides general rules and specific examples to enumerate cases of annulation of a judgment by virtue of law. The value of this judgment, in addition to counting examples, is a warning to the judicial system for annulating the judgment for unimportant reasons or harmless errors; delays and density of lawsuits and waste of social and judicial capital.
The present article deals with the important aspects of the Unanimity Resolution No. 1079 and hopes that by studying its aspects, an important step will be taken in better understanding the legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General Principles
  • harmless errors
  • delays
  • social and judicial capital